O festivalu

4. Festival znanosti Maribor

Manifestacija s ciljem približati znanost širši javnosti skozi informiranje o aktivnostih in rezultatih na področju znanosti in tehnologije, izboljšati javno percepcijo znanstvenikov in znanstvenic ter motiviranje mladih za raziskovanje in pridobivanje novih znanj.

Želja po dodatnem znanju in spodbujanju prirojene radovednosti v vseh obdobjih je dragocen cilj, ki mu je zavezan Festival znanosti Maribor.

Evropski kulturni in tehnološki center Maribor

Center eksperimentov Maribor

Evropski kulturni in tehnološki center Maribor, so.p., ustanovljen 2003, zasebni zavod s statusom mladinskega centra, priznanega s strani Urada Republike Slovenije za mladino in Mestne občine Maribor, v okviru svoje dejavnosti izvaja aktivnosti na področju dela z mladimi, tudi mladimi s posebnimi potrebami, za njihovo večjo kompetenčno in karierno opremljenost, neformalno izobraževanje in za druge vrednote ter vsebine, aktualne za mlade. Prav tako delujemo na področju promocije znanosti in znanja, s poudarkom na naravoslovnih vedah, sodobnih tehnologijah ter izvajanju aktivnosti razvojne, raziskovalne in inovativne dejavnosti. Aktivni smo tudi na področju mednarodnega sodelovanja in medkulturnega dialoga, kulture in umetnosti, muzejske dejavnosti, kulturne in tehniške dediščine, razvoja raziskovalnih vrednot, sodobnih tehnologij, počitniške dejavnosti, gospodarstva ter inovativnega in socialnega podjetništva. Organiziramo tudi poučno in zabavno praznovanje rojstnih dnevov za osnovnošolce.

Pod okriljem Evropskega kulturnega in tehnološkega centra Maribor (EKTC) deluje Center eksperimentov Maribor (CEM), ki je namenjen mladim in otrokom, šolam, učiteljem, mladinskim centrom, mladinskim delavcem in drugim zainteresiranim v smislu promocije znanosti in znanja.

Mladi Maribor

Platformo Mladi Maribor s spletnim portalom www.mladimaribor.si in Festivalom Mladi Maribor je po izteku naziva Evropska prestolnica mladih – Maribor 2013 vzpostavila Mestna občina Maribor, kot trajnostni učinek in nasledstvo tega projekta.  Leta 2015 jo je prevzel MKC Maribor, ki jo razvija skladno z 2. Lokalnim programom mladih v Mestni občini Maribor.

Spletni portal na enem mestu mladim nudi vse informacije o mladinskih aktivnostih v mestu, obvešča o projektnih priložnostih, aktivnostih aktivnega zaposlovanja itn. Mladi Maribor s portalom in družbenimi omrežji promovira mladinske centre, mladinske organizacije in organizacije za mlade v mestu.

Organizatorji