Kontakt

EVROPSKI KULTURNI IN TEHNOLOŠKI CENTER MARIBOR

so. p.

KONTAKT

Info točka

Naslov

Center eksperimentov Maribor
Zagrebška 18
SI-2000 Maribor

Telefon

+386 (0) 59 080 286

E-pošta

cem@ektc.si

USTANOVLJEN 2003

Evropski kulturni in tehnološki center Maribor

Zasebni zavod s statusom mladinskega centra, priznanega s strani Urada Republike Slovenije za mladino in Mestne občine Maribor, v okviru svoje dejavnosti izvaja aktivnosti na področju dela z mladimi, tudi mladimi s posebnimi potrebami, za njihovo večjo kompetenčno in karierno opremljenost, neformalno izobraževanje in za druge vrednote ter vsebine, aktualne za mlade. Prav tako delujemo na področju promocije znanosti in znanja, s poudarkom na naravoslovnih vedah, sodobnih tehnologijah ter izvajanju aktivnosti razvojne, raziskovalne in inovativne dejavnosti. Aktivni smo tudi na področju mednarodnega sodelovanja in medkulturnega dialoga, kulture in umetnosti, muzejske dejavnosti, kulturne in tehniške dediščine, razvoja raziskovalnih vrednot, sodobnih tehnologij, počitniške dejavnosti, gospodarstva ter inovativnega in socialnega podjetništva.