Tretji Festival znanosti Maribor bo ponovno virtualen

Festival znanosti Maribor bo v četrtek, 21. oktobra 2021 osrednji dogodek za vse, ki jih veselijo tehnološki dosežki, znanstvena spoznanja ter naravoslovni eksperimenti. Center eksperimentov Maribor – Evropski kulturni in tehnološki center Maribor so.p. kot organizator dogodka želi poudariti pomen naravoslovja in znanosti za razvoj sodobne družbe. Zaradi izrednih razmer bo tudi letošnji dogodek virtualen, potekal pa bo na inovativni platformi, ki je sad mariborskega znanja in inovativnosti. Vstop na dogodek je prost. Festival znanosti boste lahko obiskovali do 21. novembra 2021.

Evropski kulturni in tehnološki center Maribor, so.p. – Center eksperimentov Maribor

Evropski kulturni in tehnološki center Maribor, so.p., ustanovljen 2003, zasebni zavod s statusom mladinskega centra, priznanega s strani Urada Republike Slovenije za mladino in Mestne občine Maribor, v okviru svoje dejavnosti izvaja aktivnosti na področju dela z mladimi, tudi mladimi s posebnimi potrebami, za njihovo večjo kompetenčno in karierno opremljenost, neformalno izobraževanje in za druge vrednote ter vsebine, aktualne za mlade. Prav tako delujemo na področju promocije znanosti in znanja, s poudarkom na naravoslovnih vedah, sodobnih tehnologijah ter izvajanju aktivnosti razvojne, raziskovalne in inovativne dejavnosti. Aktivni smo tudi na področju mednarodnega sodelovanja in medkulturnega dialoga, kulture in umetnosti, muzejske dejavnosti, kulturne in tehniške dediščine, razvoja raziskovalnih vrednot, sodobnih tehnologij, počitniške dejavnosti, gospodarstva ter inovativnega in socialnega podjetništva. Organiziramo tudi poučno in zabavno praznovanje rojstnih dnevov za osnovnošolce.

Pod okriljem Evropskega kulturnega in tehnološkega centra Maribor (EKTC) deluje Center eksperimentov Maribor (CEM), ki je namenjen mladim in otrokom, šolam, učiteljem, mladinskim centrom, mladinskim delavcem in drugim zainteresiranim v smislu promocije znanosti in znanja in je edini tovrstni center v severovzhodni Sloveniji.

Mladi Maribor

Platformo Mladi Maribor s spletnim portalom www.mladimaribor.si in Festivalom Mladi Maribor je po izteku naziva Evropska prestolnica mladih – Maribor 2013 vzpostavila Mestna občina Maribor, kot trajnostni učinek in nasledstvo tega projekta.  Leta 2015 jo je prevzel MKC Maribor, ki jo razvija skladno z 2. Lokalnim programom mladih v Mestni občini Maribor.

Spletni portal na enem mestu mladim nudi vse informacije o mladinskih aktivnostih v mestu, obvešča o projektnih priložnostih, aktivnostih aktivnega zaposlovanja itn. Mladi Maribor s portalom in družbenimi omrežji promovira mladinske centre, mladinske organizacije in organizacije za mlade v mestu.

Organizatorji

Projekt podpirajo številne organizacije in podjetja. Vabimo pa tudi ostala podjetja, da podprejo naš projekt.

EKTC _ Center Eksperimentov Maribor
EKTC _ Center Eksperimentov Maribor
Organizator – Evropski kulturni in tehnološki center Maribor, so.p.
MOM _ Mestna občina Maribor
MOM _ Mestna občina Maribor
Sofinancer